OUVRAGES
Cowie, Peter
, Ingmar Bergman, Biographie Critique, Ed. Seghers, Paris, 1986
Furberg, Kjell, Svenska Biografer, Bokförlaget Prisma, Stockholm, 2000, [ISBN 91-518-3665-3]
Furhammar, Leif, Filmen i Sverige, en historia i tio kapitel och en fortsättning, Dialogos Förlag, © Leif Furhammar 1991, 1998, 2003, Kristianstads Boktryckeri AB, 2003 [ISBN 91-7504-158-8]
Lagny, Michèle, de l'Histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma. Coll. "Cinéma et Audiovisuel" sous la direction de Roger Odin, Ed. Armand Colin, Paris, 1992 [ISBN 2-200-33084-7]
Nordfeldt, Per Axel, I projektorns sken, Pajazzo Förlag, Stockholm, 2005 [ISBN 91-89386-03-5]
Oldin, Gunnar, Har kulturen råd med oss? Debattskisser kring maktspelet inom svensk film, Tiders Förlag, Wilhelmssons Boktryckeri AB, Stockholm, 1970
Olmeta, Patrick, La Cinémathèque française de 1936 à nos jours, CNRS Editions, Paris, 2000, 2002 [ISBN 2-271-05730-2]
Qvist, Per Olov, Folkhemmets Bilder, Modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 30 talsfilmen, Arkiv Förlag, Lund, 1995 [ISBN 91-7924-084-4]
Skoglund, Erik, Filmcensuren, Bokförlaget Pan/Nordstedts, Boktryckeri AB Thule, Stockholm, 1971
Snickars, Pelle, Svensk Film och Visuell Masskultur 1900, Aura Förlag, Norstedts Tryckeri, Stockholm 2001 [ISBN 91-7265-280-2]
Söderbergh Widding, Astrid, Konst som rörlig bild: från Diagonalsymfonin till Whiteout, Ed. Langenskiöld, Lidingö, 2006
a
 
Arrbäck, Gunnel
, Statens Biografbyrå 1911-2000
Berg, Gustaf, "Ett Stockholms stads filmarkiv" in Om jag vore stadsfullmäktig, ed. Artur Möller, Dahlberg Tryckeri, Stockholm, 1915
"Biografprogram", in Nordisk Filmtidning nr 10-11, 1909
"Biografbladet",
1933 (reliure annuelle), 1934 (id.), 1938 (id.), 1943(id.), Zetterlund & Thelanders Boktryckeri AB, Stockholm, 1933, 1934, 1938, 1943
attaque:
Björkman, Carl, Svensk Film -kultur eller kulturfara?, Wahlström & Widstrand, Isaac Marcus Boktryckeri AB, Stockholm 1937, conférence donnée le 25 février 1937
réponse:
Frågan blev med NEJ besvarad! (Svensk film är icke kulturfara)
, ABSF förlag, Zetterlund & Thelanders Boktryckeri AB, Stockholm, mars 1937
Bolin, Göran & Forsman, Michael, "Ett kritiskt tillstånd: det svenska filmvetandets framväxt och formationer" Filmhäftet 25 :99/100 nr 3-4, @Kulturföreningen Filmhäftet 1997, Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg, 1997
"Filmmuseet i Kristianstad, Sveriges första filmfabrik",
Länstryckeriet, Kristianstad
Forslund, Bengt, "Svenska Filmakademin 70 år 1933-2003", Ed. SFI, Stockholm, 2003
Forsman, Michael (*cf Bolin, Göran)
Furhammar, Leif, Stockholmspublikens biopreferenser under 1930-talet, rapport d'études pour Stockholms Universitet Institutionen för teater- och filmvetenskap, Stockholm, 1990
"Image et Son
", La Revue du Cinéma, Ed. par l'U.F.O.L.E.I.S, n° 236, Paris, 02/1970
Söderbergh Widding, Astrid, "Georg af Klercker, stumfilmstiden och forskningen", Filmhäftet nr 1-2, @Kulturföreningen Filmhäftet 1995, Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg, 1995 [ISSN: 0345-3057]
Von Bagh, Peter, ''Programmer, c'est écrire l'histoire du cinéma'', traduit de l'anglais par Bernard Eisenschitz, in cinéma |09, Editions Léo Scheer, Paris, 2005
b
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelser 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966 KL Beckmans Tryckerier AB, Stockholm, 1964, 1965, 1966 (reliés ensemble)
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelser 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1967, 1968, 1969,1970 (id.)
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelser 1970-1971, 1971-1972, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1971, 1972 (id.)
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelser 1972-1973, 1973-1974, Williamssons Offset Solna 1973, 1974 (id.)
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelser 1974-1975, 1975-1976, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1975, 1976 (id.)
Svenska Filminstitutets Filmbok 77, Ed. Svenska Filminstitutet, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1978, [ISBN 91-85 248-08-08]
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelser 77-78, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1979
Svenska Filminstitutet 78-79, 79-80, Ed. Svenska Filminstitutet, 1980, 1981 (id.)
Svenska Filminstitutet 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, Ed. Svenska Filminstitutet, 1982, 1983, 1984, 1985 (id.)
Svenska Filminstitutet 1984/85, 1985/86, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1985, 1986 (id.)
SFI Verksamhetsberättelser, Filminstitutet 1986/87, 1987/88, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1987, 1988 (id.)
Filminstitutets verksamhetsberättelse 1988/89, 1989/90, Tryckeri AB Småland, Jönköping, 1989, 1990 (id.)
Filminstitutets verksamhetsberättelse 1990/91,1991/1992, Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund, 1991, 1992 (id.)
Stiftelsen Svenska Filminstitutet Årsberättelse 1992/93,
Wallin & Dalholms Boktryckeri AB, Lund, 1993
Svenska Filminstitutet Verksamhetsberättelse 1993/1994, 1994/1995, Wallin & Dalholms Boktryckeri AB, Lund, 1994, 1995 (id.)
Svenska Filminstitutet Verksamhetsberättelse 1995-1996, Tryckeri AB Småland, 1997
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelse 1997, 1998, Tryckeri AB Småland, 1998, 1999 (id.)
Svenska Filminstitutet Verksamhetsberättelse 1999, Hemströms tryckeri, Härnösand, 2000
Svenska Filminstitutet Verksamhetsberättelse 2000, 2001, Tryckeri AB Småland-Quebecor, Jönköping, 2001, 2002 (id.)
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelse 2002, Tryckeri Åtta45, Stockholm, 2003
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelse 2003, Tryckeri Fagerblads, Stockholm, 2004
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelse 2004, Tryckeri Trydells Svenska Filminstitutet. Stockholm, 2005
Svenska Filminstitutets Verksamhetsberättelse 2005, version .pdf sur www.sfi.se
c
Abel Richard, Encyclopedia of Early Cinema, Routledge, edited by Richard Abel ©, New York & London, 2005 [ISBN 0-425-23440-9]
Allberg, Ragnar (cf. Idestam Almquist)
Aumont, Jacques, L'Histoire du Cinéma, Nouvelles Approches, Volume dirigé par Jacques Aumont, André Gaudreault, Michel Marie, Série Langues et langages 19, Publications de la Sorbonne, Paris, 1989 [ISBN 2-85944-167-1]
Filmboken "Svenska Filmsamfundets Årsskrift 1944", Ed. Filmhistoriska Samlingarna, Åhlén & Åkerlunds Boktryckeri, Stockholm, 1944
Filmen 100 år "några glimtar ur de rörliga bildernas historia", coll. "Daedalus", Tekniska Museet Årsbok, Stockholm 1996 [ISBN 91-7616-048-3]
Filmen 1958 "Svenska Filmsamfundets årsbok",
Gebers Förlag AB, Stockholm, 1958
Gaudreault, André (cf. Aumont)
Idestam Almquist, Bengt & Allberg, Ragnar, Film i går i dag i morgon
, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1932
Idestam Almquist, Bengt & Allberg, Ragnar, Svenska Filmsamfundets årsbok 1937-1938"Om film", Åhlén och Söners förlag, Stockholm, 1938
"Le Jeu des Catégories, Un Jeu pour le Centenraire du Cinéma",
édité par la Commission de Programmation et d'Accès aux Collections de la FIAF, Mai 1995
Marie, Michel (cf. Aumont)
Svenska Filmsamfundets årsbok 1934 "Om film", Zetterlund & Thelanders Boktryckeri AB, Stockholm, 1934
Teknologi för Livet, Om E.A.T,Schultz Förlag, Norrköpings Konstumseum, France/Suède/Danemark, 2004 [ISBN 91-87370-39-5]
Une Histoire du Cinéma, Centre National d'Art et de Culture Georges-Pompidou, Paris, 1976 [ISBN 2-85850-005-3]
d
SF-revy
807 (27 novembre 1933)
1022 (8 mai 1939)
1316 (2 décembre 1946)
1801 (17 novembre 1958)
Un entretien avec Einar Lauritzen, 14 juin 1995
document sonore du SLBA sur les archives du film (88 minutes)
Amerikanarna och Pontus Hultén,un documentaire de Barbro Schultz Lundestam
(les notes de production ne sont pas encore disponibles)INTERVIEWS
Anna Lena Wibom, Octobre 2004.
Nils Hugo Geber, Mars 2005.
Fredrik Rundquist, Novembre 2005.


SITES INTERNET
www.sfi.se
www.svenskfilmdatabas.se
www.imdb.com
www.slba.se
e